ပန္ၾကားခ်က္

ယခုစာမ ်က္ႏွာအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ကာ လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ စတင္ၾကိဳးစားေနပါသည္။

အေၾကာင္းအခြင့္မေပးပါေသာေၾကာင့္ ယခုမွျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ရျခင္းအေပၚ

နားလည္ေပးပါႏိုင္ရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s